50 Jaar Levenskerk

omslag levenskerk kleinTitel  50 jaar Levenskerk Een spirituele proeftuin
Auteur(s) Ria Schoenmakers-van Osch, Wim Weren (tekstredactie) en Paul Arts (beeldredactie)
Omvang 256 pagina’s
Formaat 240 x 300
Uitvoering gebonden, hard-cover
Geïllustreerd Ja
Verschenen 21 september 2016 Oisterwijkse Historische Reeks deel 7
ISBN 978-90-824154-1-4
Prijs € 20,00

Op 6 maart 1966 is de parochie Levenskerk door bisschop Bekkers officieel opgericht. Nu, 50 jaar later verschijnt dit boek bij gelegenheid van het gouden jubileum van de Levenskerk, een parochie in Oisterwijk, die in vele opzichten een spirituele proeftuin heeft willen zijn. Het boek houdt herinneringen vast aan het rijke verleden van de Levenskerkers en de Levenskerk, een kerk die per 1 januari 2016 gaat sluiten. Bijzonder is dat dit jubileumboek niet door een paar deskundigen is geschreven maar door ruim vijftig mensen die de Levenskerk van binnenuit hebben meegemaakt en opgebouwd. Het boek verschijnt onder redactie van Ria Schoenmakers-van Osch, Wim Weren en Paul Arts. Het bevat bijdragen van totaal 36 auteurs en daarnaast zijn er 17 personen geïnterviewd die tot op de dag van vandaag bij de Levenskerk horen of daar vroeger graag kwamen.

Het boek opent met een door Piet Jacobs samengesteld overzicht van gedenkwaardige, opmerkelijke en soms ook wel vermakelijke gebeurtenissen en feiten uit de afgelopen halve eeuw. Daarop volgen overzichten van bestuurlijke ontwikkelingen en van liturgische praktijken binnen de Levenskerk.

In de geschiedenis van deze parochie zijn vijf periodes te onderscheiden: de pionierfase, jaren van groei en bloei, heroriëntatie, de nadagen en jaren van overweging. Aan elk van deze periodes wordt een afzonderlijk hoofdstuk gewijd. Deze hoofdstukken openen telkens met een korte introductie, waarop interviews volgen met Levenskerkers uit het heden of verleden, afgewisseld door korte essays of columns over speciale onderwerpen en bijdragen over de vele parochiële werkgroepen. De teksten worden ondersteund en geïllustreerd met ongeveer tweehonderd foto’s, bijna allemaal in kleur.

Een afzonderlijk hoofdstuk bevat de tekst van preken of overwegingen uit de periode 2010-2016, gehouden door lekenvoorgangers tijdens liturgische vieringen. Dit hoofdstuk laat zien hoe de Levenskerk een spirituele proeftuin wilde zijn. Dat komt ook tot uiting in het spirituele strooigoed in andere hoofdstukken, dat herkenbaar is door een eigen lay-out. Daarmee zijn teksten bedoeld van gebeden, liederen of beleidsstukken die zicht geven op de eigen spiritualiteit en geloofsvisie van Levenskerkers. Tot deze categorie behoren ook afbeeldingen van tekeningen of kunstwerken van kinderen en volwassenen uit de parochie.

Het boek loopt uit op drie uitvoerige essays, waarin socioloog Piet van den Akker, theoloog Henk Witte en pastor Adri Bosch – ieder vanuit hun eigen vakmatige invalshoek – een schets geven van ontwikkelingen in Nederland in de afgelopen halve eeuw. Bijzondere aandacht krijgen de verschuivingen die in onze geseculariseerde samenleving zijn opgetreden in het mens- en maatschappijbeeld, in het kerkbeeld en in het godsbeeld.