Stichting Het Kwartier van Oisterwijk

Welkom
Welkom bij de stichting Het Kwartier van Oisterwijk. Deze stichting is in 2002 opgericht met als doel historische publicaties uit te geven die betrekking hebben op onderwerpen betreffende de geschiedenis van de Gemeente Oisterwijk en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Voorbeelden hiervan zijn de edities van de Oisterwijkse Historische Reeks waarvan deel 1 al werd uitgegeven in 1991 en de uitgaven in de Oisterwijkse Historische Brochurereeks.

De Stichting hoopt door het uitgeven van deze publicaties de belangstelling voor de Oisterwijkse geschiedenis en cultuurhistorie te stimuleren en de kennis ervan te vergroten. Zij werkt daarmee in het verlengde van heemkundekring De Kleine Meijerij.