Over ons

kwartierlogoStichting Het Kwartier van Oisterwijk werd opgericht in 2002 met als doel: Het (doen) uitgeven van historische publicaties met betrekking tot onderwerpen betreffende de geschiedenis van de Gemeente Oisterwijk en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Hieronder treft u informatie over onze stichting en deze website:

Bestuurssamenstelling
mw. mr. drs. P.C.I.M.  Maris-Kroon, voorzitter
drs. A.M.I. van Dorp, secretaris/penningmeester
J.C.K. Vermuë, lid

Kamer van Koophandelnummer: 18066321

Iban:  NL41 RABO 0168 9433 44

BIC: RABONL2U

BTW-nummer: NL 8106.95.741.B01

Contactgegevens stichting

Dhr. Anton van Dorp
St. Jorisstraat 7
5056 SB Berkel-Enschot
013-5334278
kwartiervanoisterwijk@hotmail.com

Website

Deze website werd samengesteld door Joris van der Pijll, vragen of opmerkingen zijn welkom via mail@oisterwijknieuws.nl

Algemene historische foto’s zijn afkomstig van het Regionaal Archief Tilburg.